Om Yoga

 

150921_kasia_tubylewicz_1447 copyYoga attempts to create a state in which we are always present – really present – in every action, in every moment. The advantage of attentiveness is that we perform each task better and at the same time are conscious of our actions.”
T.K.V. Desikachar

Ordet ”yoga” betyder på sanskrit ”förening” eller att sammanfoga. Vi praktiserar yoga för att bli ett med alla delar av oss själva och ett med vår omgivning, för att uppleva ”oneness” eller med andra ord: för att nå insikten om alltings sammankoppling. Enligt Yoga Sûtras av Patanjali (en av yogans grundtexter) uppnås ett tillstånd av yoga då vi slutar identifiera oss med våra tankar och sinnets växlingar. Det är nämligen just de vilseledande tankar som är orsaken till de flesta eländen i människans liv och som färgar vårt sinne på det sättet att vi inte kan se saker som de verkligen är. Yoga hjälper oss också att bli mer närvarande i nuet och att hitta vår inre röst, ”vårt sanna jag”. Traditionellt ses yogan rentav som en väg att uppnå upplysning, ”moksha”.

Den fysiska yoga dvs. hatha yoga som i västvärlden betraktas oftast som synonymt med själva begreppet yoga utgör egentligen bara en av yogas flera vägar. Det finns också andra som t.ex. bhakti yoga – hängivenhets och kärlekens yoga eller karma yoga – yoga av osjälviska handlingar.

Yoga kan innebära olika saker för olika människor men en sak är säker: hatha yoga är fysisk träning som är lämplig för alla oavsett ålder och kroppens förutsättningar och den kan vara en riktig bra hälsoterapi. Yoga gör våra kroppar mer smidiga och starkare, den balanserar vårt sinne och motarbetar de negativa effekterna av stress, den ökar vårt allmänna välbefinnande, ger oss mer energi och kan hjälpa mot många problem bl.a. mot depression, sömnstörningar, astma, IBS, ryggont, migrän, högt blodtryck osv.

Om du är intresserad av yogas positiva hälsoeffekter kan du gärna läsa nedanstående artiklar:

http://www.yogajournal.com/article/health/count-yoga-38-ways-yoga-keeps-fit/

http://www.nyttigt.eu/yoga/
http://dagenshomeopati.se/2010/11/18/forskning-visar-att-yoga-har-positiva-halsoeffekter/
http://www.improveme.se/new/magazine/article/8148/yoga-lker-kroppen
http://www.webmd.com/balance/guide/the-health-benefits-of-yoga
http://dailyburn.com/life/fitness/health-benefits-yoga/

Som ni kan se kan yoga innebära olika saker för olika människor. När man lär sig mer om chakrasystem, börjar man förstå att yogas transformativa kraft påverkar olika nivåer av vår existens. Yogaövningar kan t.ex. fungera som en slags psykoterapi för de hjälper oss att lösa upp och ta bort blockeringar i kroppen som ofta består av negativa känslor som vi upplevt.

Det fantastiska med yoga är också att den öppnar hjärtat och stärker tilliten till livet. Man blir inte bara starkare fysiskt och mentalt men också mjukare i sina relationer med andra och mot sig själv, och mycket gladare.

As yogis, we are trying to find our way back to our source which is limitless and boundless joy.”
Sharon Gannon