Om mig

KasiaYoga-justynajaworska-15

Fot. Justyna Jaworska

”The ultimate aim of any limb of yoga is for us to experience our true nature.”
Gregor Maehle

”Yoga is a technology for removing the illusory veil that stands between us and the animating force of life” skriver yogalärarinnan Donna Farhi och jag tycker att det är en mycket träffande metafor. Yoga har förändrat mitt liv och den är för mig en rik och livfull källa av god energi och styrka. Den ger mig ökad självkännedom och känslighet, bättre känsla för vad som är viktigt i livet och mera distans till trivialiteter. Jag tycker att yoga gör oss alla till mer uppmärksamma och samtidigt mer accepterande individer. Det fantastiska med denna femtusenåriga praktik är att den öppnar hjärtat och stärker tilliten till omvärlden. Man blir starkare fysiskt och mentalt men också mjukare i sina relationer. Yoga gör oss dessutom till gladare och mer kreativa människor (för mig är det särskilt viktigt eftersom jag är också är romanförfattare).
Jag har praktiserat yoga i många år och har provat de flesta yogaformer. I min egen praktik är jag numera trogen Ashtanga yoga och de traditionella Mysore klasser som praktiseras tidigt på morgonen sex gånger i veckan.

Min huvudlärare  är Laruga Glaser. Jag har deltagit i hennes tvååriga program Ashtanga Yoga Appranticeship och jag assisterar henne på Yogayama. Jag är också hatha  yogalärare utbildad  vid Yogayama i Stockholm (200 timmar utbildning, godkänd av Yoga Alliance), med Anna Hultman och Sara Granström som huvudlärare. Jag deltar  regelbundet i fördjupande workshops med de mest erfarna yogalärarna från hela världen (bl.a. med Sharath Jois, Eddie Stern, Mark Robberds, Petri Räisänen och Kia Naddermier) .

 

Min övertygelse är att en bra yogalärare måste själv vara en disciplinerad och passionerad yogastudent eller med B.K.S. Iyengar ord: ”Teachers must always be learning” så det gäller att utveckla tapas (som på sanskrit betyder disciplin) och praktisera, praktisera, praktisera. “Do your practice and all is coming” som Sri K Patthabi Jois brukade uttrycka det.

Min önskan är att dela med mig av yogans helande och transformerande kraft. Jag tycker att yogarummet är en plats där vi kan nå den viktiga insikten om alltings och allas sammankoppling och lära oss att vara närvarande i nuet. Det kan också hända att vi lär oss att inget är omöjligt i livet, särskilt då vi har mycket disciplin och tålamod (själv kommer jag fortfarande ihåg den berusande lyckan och känslan att jag kan övervinna alla problem då jag lärde mig att stå på huvudet!)

 

“I’m always doing things I can’t do. That’s how I get to do them.”

Pablo Picasso.